PCSK9 inhibitory, léky na snížení cholesterolu

Důležitost cholesterolu v těle jsem zde už zmiňoval. Například v příspěvku věnovanému statinům, lékům na snížení chlesterolu. Co by se tak mohlo pokazit, když lidé berou léky a snížení cholesterolu. Tahle meta-analýza nám to ukazuje.

Tahle meta-analýza se zabýala PCSK9 inhibitory, to jsou jiné léky než statiny předepisované na snížení cholesterolu a tedy „předcházení“ kardiovaskulárním problémům.

Zde jsem přeložil shrnutí studie:

Kontext: Předchozí přehledy studií s inhibitory PCSK9 jsou omezeny zaměřením na kompozitní kardiovaskulární výsledky. ClinicalTrials.gov poskytuje výsledky studií pro jednotlivé zdravotní důsledky. Cílem tohoto systematického přehledu je zhodnotit účinek inhibitorů PCSK9 na riziko infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, srdečního selhání, diabetes mellitus a neurokognitivních příhod. Dále jsme se podívali na vliv PCSK9 inhibitorů na závažné vedlejší účinky z jakýchkoliv příčin a úmrtí z jakýchkoliv příčin.

Metody: K vyhledávání studií byly použity PubMed, regulační zprávy, ClinicalTrials.gov a webové stránky společností. Uvažované byly randomizované studie porovnávající inhibitor PCSK9 s placebem u účastníků s hypercholesterolémií. Shromáždily jsme charakteristiky studií, rizika zkreslení a počty účastníků s výstupy, které nás zajímají.

Výsledky: Identifikovali jsme 33 studií snižujících lipidy a 4 klinické studie s výsledky na ClinicalTrials.gov (n = 16 958 a n = 73 836, v tomto pořadí). Riziko zkreslení bylo obecně vysoké. Inhibitory PCSK9 neovlivnily riziko žádného ze zkoumaných výsledků. Ve studiích klinických výsledků (epidemiologie=zkreslená data) však alirokumab (PCSK9 inhibitor) snižoval riziko závažných nepříznivých účinků ze jakýchkoliv příčin (OR 0,92; 95% CI 0,86-0,98) a evolokumab pravděpodobně zvýšil riziko smrti z jakýchkoliv příčin (OR 1,12; 95% CI 1,00-1,25).

Závěry: Naše metaanalýza klinických příhod registrovaných na ClinicalTrials.gov neprokázala, že inhibitory PCSK9 zlepšují kardiovaskulární zdraví. Evolocumab zvýšil riziko mortality z jakýchkoliv příčin.

Nejen, že nepomůže, ale ještě uškodí…

Takže to sice nepomůže, ale uškodí. Tyhle léky se někdy dokonce kombinují se statiny. Statiny jsou dost možná ještě horší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *