TMAO a srdeční selhání

Prvně doporučuji začít tímto příspěvkem, pokud jste ho ještě nečetli. Tam se dočtete, co to je TMAO a popsal jsem tam protektivní funkci této látky u rakoviny. Odpůrci carnivore diet často používají TMAO jako argument, proč je carnivore diet nezdravá.

Vyšší hladina je totiž spojena se zdravotními problémy a někteří lidé z téhle souvislosti udělají (ve své hlavě) příčinnou souvislost.

Ve skutečnosti pomáhá zdraví, jak ukazuje zmíněný příspěvek a také tento.

Analogie

Někdo, kdo chodí po světě si říká: tam kde hoří, bývají často hasiči. Tak to znamená, že hasiči způsobují požáry.

TMAO je hasič, srdeční onemocnění je požár. Kdo se dívá jenom na pozorovací studie, tak opravdu uvidí u lidí se srdečními problémy vyšší hladinu.

Intervenční studie zkoumající mechanismy

Zde je ale studie, která se nedívá jen na asociace, ale je to intervenční studie dívající se na mechanismy.

V té studii autoři píší:

V mořských plodech je přítomen trimethylaminoxid (TMAO), který je považován za zdraví prospěšný. Hlubinní živočichové akumulují tuto látku, aby chránili proteiny před hydrostatickým tlakem. Předpokládali jsme, že TMAO má příznivé účinky na oběhový systém a chrání srdeční proteiny vystavené velkému tlaku produkovanému kontrahujícím srdcem. Samci potkanů a krys se spontánní hypertenzí se srdečním selháním byli léčeni buď vodou (kontrolní skupina) nebo TMAO (intervenční skupina). Potkani léčení TMAO vykazovali vyšší diurézu, natriurézu a nižší arteriální tlak. Přežití u kontrolní skupiny bylo 66 % oproti 100 % u intervenční skupiny. Závěrem lze říci, že trimethylaminoxid snížil mortalitu. Pravděpodobně díky diuretickým, natriuretickým a hypotenzním účinkům.

Krevní tlak

TMAO snižuje krevní tlak. V Japonsku historicky jí spousty mořských plodů a mají málo problémů s krevním tlakem. To je samo o sobě taky pouhá asociace. Ale máme i intervenční studie dokonce ukazující mechanismy. V té chvíli už je důkazní síla velká. Tato látka pomáhá organismu, aby nezadržoval vodu. Vysoký krevní tlak je významný rizikový faktor u srdečně-cévních onemocnění.

Zdroje ve stravě
Houby, hrášek, květák a chleba zvyšují TMAO víc, než hovězí. Oproti mořským plodům je to všechno nicotné. Mořské plody jsou v řádově vyšších číslech.
To vážně někdo tvrdí, že tohle způsobuje srdeční selhání a rakovinu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *