Červené maso nepředstavuje zdravotní riziko. Nová studie kritizuje roky chatrného výzkumu

https://bigthink.com/health/red-meat-cancer-not-health-risk/

Tyhle lahůdky nejsou nezdravé, potvrzuje rozsáhlá analýzy předchozích studií.
Červené maso: klíčová zjištění
  • Studie spojují konzumaci červeného masa se zdravotními problémy, jako jsou srdeční choroby, mrtvice a rakovina, po celá léta. Ale všechny trpí metodologickými nedostatky.
  • V bezprecedentním úsilí vědci z University of Washington důkladně prozkoumali desetiletí výzkumu spotřeby červeného masa a jeho souvislostí s různými zdravotními výsledky. Zavedli nový způsob hodnocení zdravotních rizik v tomto procesu.
  • Našli pouze slabé důkazy, že konzumace nezpracovaného červeného masa je spojena s rakovinou tlustého střeva a konečníku, rakovinou prsu, cukrovkou 2. typu a ischemickou chorobou srdeční, a vůbec žádnou souvislost mezi konzumací červeného masa a mrtvicí.
Červené maso a studie z minulosti

Studie již léta spojují konzumaci červeného masa se zdravotními problémy, jako jsou srdeční choroby, mrtvice a rakovina. Ale v těchto publikovaných článků jsou pozoruhodné nedostatky.

Téměř všechny výzkumy jsou pozorovací, neschopné přesvědčivě objasnit příčinnou souvislost. Většina trpí na matoucí proměnné. Například, možná, že jedlíci masa prostě jedí méně zeleniny, mají tendenci více kouřit nebo méně cvičit? Mnohé jsou navíc založeny na odhadu vlastní spotřeby. Prostým faktem je, že lidé si nepamatují, co jedí. A to ani přibližně. O jakékoliv přesnosti se nedá mluvit. A konečně, velikosti účinku uváděné v těchto vědeckých pracích jsou často malé. Opravdu stojí za to se obávat údajného o 15 % vyššího rizika rakoviny?

Studie odsuzuje odfláklý výzkum

Díky bezprecedentnímu úsilí vědci z Institutu pro zdravotní metriky a hodnocení (IHME) Washingtonské univerzity důkladně prozkoumali desetiletí výzkumu spotřeby červeného masa a jeho souvislostí s různými zdravotními důsledky. V tomto procesu vytvořili nový systém hodnocení, který ukazuje zdravotní rizika. Jejich zjištění většinou rozptýlí jakékoli obavy z konzumace červeného masa.

„Našli jsme slabé důkazy o souvislosti mezi konzumací nezpracovaného červeného masa a kolorektálním karcinomem, rakovinou prsu, cukrovkou 2. typu a ischemickou chorobou srdeční. Navíc jsme nenašli žádný důkaz o souvislosti mezi nezpracovaným červeným masem a ischemickou mrtvicí nebo hemoragickou mrtvicí,“ shrnuli.

Vědci z IHME po celá desetiletí zkoumali chatrnou vědu o zdravé stravě. Každý rok jsou publikovány stovky popravdě odfláklých studií, které se jednoduše pokoušejí najít pozorovací spojení mezi nějakým jednáním – například konzumací jídla – a zdravotním výsledkem, jako je smrt nebo nemoc. Nakonec se díky nedbalým metodám, různým populacím subjektů a nejednotným statistickým měřením zdá, že vše, zejména různé potraviny, buď je nebo není spojeno s rakovinou. Jak se v tom má člověk vyznat?

Nový systém pro stanovení rizika

Vědci proto přišli s hodnocením síly důkazů. Je to nová statistická metoda pro kvantitativní „vyhodnocení a shrnutí důkazů o riziku napříč různými dvojecemi riziko a jeho následek“. Pomocí této funkce může kterýkoli výzkumník vyhodnotit publikovaná data pro určité zdravotní riziko a poté pomocí funkce vypočítat jediné číslo, které se převede na systém hodnocení od jedné do pěti hvězdiček.

„Jednohvězdičkové hodnocení znamená, že mezi chováním nebo stavem a zdravotním důsledkem nemusí existovat žádná skutečná souvislost. Dvě hvězdičky znamenají, že chování nebo stav souvisí alespoň s 0-15% změnou pravděpodobnosti zdravotního následku. Tři hvězdičky označují alespoň 15-50% souvislost, čtyři hvězdičky označují alespoň 50-85% souvislost a pět hvězdiček znamená více než 85% souvislost.“

Když vědci z institutu IHME využili tuto funkci při konzumaci červeného masa a jeho potenciálních souvislostech s různými nepříznivými zdravotními výsledky, zjistili, že žádný nemá vyšší než dvouhvězdičkové hodnocení. To znamená maximálně 15% souvislost mezi konzumací červeného masa a zdravotním následkem.

„Důkazy o přímém vaskulárním nebo zdravotním riziku při pravidelné konzumaci masa jsou velmi nízké. Do té míry, že pravděpodobně žádné riziko neexistuje,“ komentoval Dr. Steven Novella, neurolog z Yale a prezident New England Skeptical Society. „Existuje však více důkazů o zdravotním riziku z konzumace příliš malého množství zeleniny. To je skutečně riziko stravy s vysokým obsahem masa, tyto kalorie z masa vytlačují kalorie rostlinné.“

Tým IHME plánuje využít svou funkci důkazního břemene u všech druhů zdravotních rizik a vytvořit masivní, volně přístupnou databázi.

„Kromě pomoci spotřebitelům může naše analýza vést tvůrce programů vzdělávání v oblasti zdraví a wellness tak, aby se zaměřili na rizikové faktory s největším dopadem na zdraví,“ říká Dr Emmanuela Gakidou, vedoucí autor studie. „Zdravotní výzkumníci mohou také použít tuto analýzu k identifikaci oblastí, kde jsou současné důkazy slabé a jsou zapotřebí definitivní studie.“