Jak moc si pomůžete, když budete víc jak 7 let jíst denně spousty ovoce a zeleniny?

http://high-fat-nutrition.blogspot.com/search/label/Fruit%20and%20vegetables%20%286%29%20WHEL%20study

Zdá se, že ovoce a zelenina spíš než pomáhají, jen neškodí. Pokud je jíte místo chleba a pomazánek z marketu, jste na tom líp. Ale protože jíte míň pečiva a průmyslových olejů, ne kvůli větší konzumaci zeleniny.

Existují lidé, jako jsou tito členové „vědeckého“ výboru, kteří věří, že kdyby se „mocné“ ovoce a zelenina jedly v USA častěji, mělo by to velké zdravotní přínosy. Nebojte se získat celý text.

Zde je ochutnávka výlevů Nanney, Haire-Joshu, Hessler a Brownson:

Epidemiologická studie

Epidemiologická (zívání) data publikovaná z velkých dlouhých studií, jako je Women’s Health Study, Health Professionals Follow-up Study, Physician’s Health Study a National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), pomohly identifikovat složky potravin (vitamín B9, vitamín C), stravovací návyky (brukvovitá zelenina), a specifické potraviny (mrkev, rajčata) přímo spojené se sníženým rizikem vybraných chronických onemocnění. Například konzumace nejvyšších kvantilů (statistický pojem, tady to v podstatě znamená: ti, co to jedli nejvíc :)) zelené listové zeleniny je spojena se sníženým rizikem o 6 % až 30 % na kardiovaskulární onemocnění a mrtvici. Vysoký příjem brokolice a špenátu je spojen se sníženým rizikem některých druhů rakoviny a vzniku šedého zákalu. Nizozemská kohortová studie týkající se stravy a rakoviny (1986–1992; n=62 573) dále specifikovala, že ženy s nejvyšší spotřebou vařeného květáku a vařeného špenátu byly spojeny s 38% až 49% snížením rizika rakoviny tlustého střeva (11).

Jejda, usnul jsem po prvním slově.

První slovo je epidemiologické. To jest: užitečné pouze pro spekulování.

Dobře, pojďme spekulovat. Myslím tím vytvořit hypotézu. Domnívám se, že masivní, intenzivní a dlouhotrvající intervenční pokus, jehož cílem je přimět ženy, aby jedly „supervýkonné“ ovoce a zeleninu, neudělá nic pro prevenci nebo snížení recidivy dříve operované rakoviny prsu. Někdo jiný vytvořil velice odlišnou hypotézu. Dostali hromadu financí, aby to prověřili.

Založili studii WHEL (Women’s Healthy Eating and Living). Pěkný chytlavý název.

Pořádná studie s intervenční skupinou a kontrolní skupinou

Jak změnit stravovací návyky žen? Zkusme toto:

„Hlavní strategie Women’s Healthy Eating and Living Study na podporu dietních změn zahrnuje protokol telefonického poradenství. Ten umožňuje individuální poradenství přizpůsobené potřebám jednotlivých účastnic. Vysoce strukturovaný, počítačově podporovaný protokol usnadňuje standardizaci intervence. Kontrola kvality je vylepšena poskytováním této telefonní služby z centralizovaného místa v Koordinačním centru studií. To umožňuje týdenní schůzky na diskutování jednotlivých případů a flexibilitu při plánování. Výkon poradce byl pečlivě sledován, pravidelná zpětná vazba porovnávající výkon jednotlivce a skupiny vedla ke značné konzistenci mezi poradci. Mezi další intervenční strategie patří orientační setkání, měsíční kurzy vaření a měsíční zpravodaje. Intervenční protokol doporučuje 28 až 36 intervenčních kontaktů během prvních 12 měsíců (tabulka 1), přičemž většina (54 % až 64 %) z těchto kontaktů byla telefonicky.“

To by mělo fungovat. A fungovalo to. Čeho se tím dosáhlo?

Výsledky

Dosáhla „5 porcí zeleniny plus 16 uncí (necelý půllitr) zeleninové šťávy; 3 porce ovoce; 30 g vlákniny; a 15 % až 20 % energetického příjmu z tuků.“

Fungovalo to 7,3 roku. Tohle jsou tvrdá fakta, dlouhodobá intervenční studie. Žádné skupiny 10 lidí po dobu 8 týdnů a měření několika lipidových parametrů. Jedná se o velký výzkum, který využívá velké peníze k tomu, aby dosáhl velkého účinku. Potvrdit všechny výhody tajemných mikroživin v zeleninové šťávě.

Čeho se tím dosáhlo? Nemůžu říct nic. Musím to nechat na zprávě studijního týmu WHEL 2007:

„ZÁVĚR: Mezi pacientkami, které přežily ranou fázi rakoviny prsu, přijetí stravy s vysokým obsahem zeleniny, ovoce a vlákniny a nízkým obsahem tuku nesnížilo další případy rakoviny prsu nebo úmrtnost během 7,3letého období sledování.“

Docela průkazné. Žádné slovíčkaření.

Asi se dá říct, že to nezpůsobilo žádnou škodu.

Hmm.

Petr