Užívání statinů není oprávněné u zdravých lidí s vysokým cholesterolem

https://www.usf.edu/news/2022/usf-professor-statin-use-not-justified-for-healthy-people-with-high-cholesterol.aspx

David Diamond, oddělení psychologie

Podle údajů American Heart Association z roku 2020 asi 40 milionů dospělých ve Spojených státech pravidelně užívá statiny. To jsou léky ke snížení hladiny cholesterolu a snížení rizika srdečních onemocnění a mrtvice.

Davida Diamond je neurovědec a výzkumník kardiovaskulárních chorob na katedře psychologie na University of South Florida. Podle jeho výzkumu mnozí z uživatelů nemají z těchto léků prospěch.

Není to jen o LDL, záleží na kontextu

Diamond a jeho spoluautoři přezkoumali literaturu z lékařských studií zahrnujících pacienty užívající buď statin nebo placebo. Poté svůj přehled zúžili na účastníky studie se zvýšenými hladinami LDL cholesterolu, takzvaného „špatného cholesterolu“, který lze snížit statinem. Někteří jedinci s vysokým LDL měli také vysoké triglyceridy (tuk v krvi) a nízký HDL choleserol – „dobrý cholesterol“. To je vystavilo nejvyššímu riziku srdečního infarktu.

Ale jiní s vysokým LDL byli velmi odlišní. Měli nízké triglyceridy a vysoký HDL, což znamenalo, že byli zdravější. Lidé s optimálními hladinami triglyceridů a HDL obvykle cvičí, mají nízký krevní tlak a nízkou hladinu cukru v krvi a mají nízké riziko srdečního infarktu.

Triglyceridy a HDL

Diamond a jeho spoluautoři si položili dvě otázky. Pokud jsou lidé vystaveni nízkému riziku srdečního infarktu na základě optimálních triglyceridů a HDL, ale mají také vysoké LDL, zvyšuje to jejich riziko? Dále, měli by tito lidé prospěch ze snížení jejich LDL statiny?

Jejich zjištění byla publikována v časopise Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. Ukázala, že samotný LDL má „velmi slabou souvislost“ se srdečními chorobami a mrtvicí. Jejich přehled šel dále. Ukázal, že když lidem s vysokým LDL a optimálními triglyceridy a HDL byl podáván statin, nepřineslo to žádný přínos.

Diamond zasadil zjištění do kontextu stravy a životního stylu.

Záleží na stravě a životním stylu

„Lidé, kteří nemají nadváhu, mají nízkou hladinu cukru v krvi, cvičí a jsou na dietě s nízkým obsahem sacharidů, mají obvykle optimální triglyceridy a HDL a někdy mají vysoké LDL,“ řekl. „Naše zjištění ukazují, že lidé, kteří mají tuto zdravou kombinaci stravy a životního stylu, stejně jako vysoký LDL, nemají žádný prospěch z užívání statinu.“

Autoři tvrdí, že jejich analýza také zpochybňuje dlouhotrvající tvrzení. A sice, že nízkosacharidové diety, které mají často vysoký obsah nasycených (živočišných) tuků, přispívají k srdečním onemocněním. Toto tvrzení přetrvává téměř 50 let. Od doby, kdy byl kardiolog Robert Atkins v roce 1973 zpochybněn ohledně potenciálních nebezpečí jeho vysokotučné Atkinsovy diety před podvýborem amerického Senátu pro výživu a lidské potřeby.

Vysoký tlak, obezita, kouření, vysoký krevní cukr

„Vysoký krevní tlak, obezita, kouření a vysoká hladina cukru v krvi jsou hlavními příčinami srdečních onemocnění,“ řekl Diamond. „Cholesterol je nevinný přihlížející a nasycené tuky ve stravě byly nezaslouženě démonizovány.“

Diamond uznává, že jeho výzkum je kontroverzní a setkal se se silnou kritikou některých lékařů z lékařské komunity. Ti zpochybnili jeho názory na LDL a statiny. Varuje, že je to určeno ke zvýšení povědomí a nemělo by být považováno za lékařskou radu.

Diamondův zájem o souvislost mezi LDL cholesterolem a rizikem srdečních chorob a mrtvice je osobní.

Ke studiu statinů ho přivedla vlastní zkušenost

Asi před 25 lety měl nadváhu a diagnostikovali mu vysoké triglyceridy a nízký HDL, což je potenciálně smrtelná kombinace. Jeho lékař mu řekl mu předepsal statin na snížení LDL cholesterolu. Místo užívání léků začal Diamond studovat dietu a srdeční choroby.

„Zjistil jsem, že můj problém byl příliš mnoho sacharidů – pečivo, brambory a cukr,“ řekl Diamond. „Podařilo se mi dostat svou váhu pod kontrolu a snížit riziko srdečních onemocnění pomocí nízkosacharidové diety. Během toho jsem si uvědomil posedlost spojováním cholesterolu se srdečními chorobami.“

Diamond od té doby publikoval více než tucet prací o nedostatcích v konsensu, že cholesterol způsobuje srdeční choroby. Jeho poslední práce zahrnovala přehled lékařské literatury spojující statiny s četnými nežádoucími účinky. A to včetně rozvoje diabetu, poškození svalů a ledvin a zhoršené funkce mozku.

Mezi vedlejší účinky patří „hloupnutí“

„Některé statiny jsou spojovány s kognitivní poruchou, protože narušují schopnost mozku produkovat cholesterol, který je nezbytný pro vytváření nových mozkových spojení a vytváření vzpomínek,“ řekl Diamond.

Podle Diamonda mohou lidé s nadváhou a cukrovkou mít prospěch z užívání statinů. A to protože kromě snížení LDL tyto léky blokují nadměrnou srážlivost a záněty, dva známé rizikové faktory srdečních onemocnění.

Výhody nepřevažují nevýhody

Nicméně pro ty, kteří dávají přednost užívání léků před změnou stravy a životního stylu, má Diamond následující sdělení. „Lidé, kteří berou statin, nemusí ocenit, že je o něco méně pravděpodobné, že dostanou infarkt nebo mrtvici, když nepříznivé účinky statinů je mohou vážně poškodit.“

Spoluautory studie jsou profesor Brigham Young University Ben Bikman a Paul Mason, lékař z Nového Jižního Walesu v Austrálii.