Průmyslové oleje nás dělají nemocnými

https://chriskresser.com/how-industrial-seed-oils-are-making-us-sick/

Rafinerie na výrobu jedlého oleje
Kráva.
Co je asi přirozenější?

Odborníci nám předložili několik viníků jako možná vysvětlení rychle rostoucího počtu chronických onemocnění v průmyslových zemích, včetně cukru a nasycených tuků. Jedna běžně konzumovaná potravina, která se nachází ve stravě milionů lidí, však získala překvapivě malou pozornost – průmyslové oleje ze semen.

Na rozdíl od toho, co nám bylo řečeno, průmyslové oleje ze semen, jako je sójový, řepkový a kukuřičný olej, nejsou „zdravé pro srdce“ ani jinak prospěšné pro naše tělo a mozek. Ve skutečnosti mnoho výzkumů ukazuje, že tyto oleje způsobují zásadní problémy. Čtěte dále a dozvíte se o historii průmyslu semenných olejů, o zdravotních důsledcích konzumace těchto olejů a o tom, jaké tuky jíst místo nich.

Co jsou průmyslové semenné oleje?

Na rozdíl od tradičních tuků, jako je olivový olej, kokosový olej, máslo, ghí a sádlo, jsou průmyslové oleje ze semen nedávným přírůstkem do lidské stravy. Ve skutečnosti byly tyto oleje, vysoce zpracované oleje extrahované ze sójových bobů, kukuřice, řepkového semene, bavlníkových semen a světlicových semen, zavedeny do americké stravy až na počátku 20. století. Jak tedy tyto oleje zaujaly tak vlivné postavení nejen ve standardní americké stravě, ale i ve „westernizovaných“ dietách po celém světě? Příběh je opravdu zvláštní. Průmyslové oleje ze semen byly původně používány v procesu výroby mýdla. Proč je tedy jíme?

V 70. letech 19. století se v Cincinnati dva výrobci mýdla — William Procter a James Gamble — spolu rozhodli začít podnikat. Zatímco mýdlo se historicky vyrábělo z vepřového tuku, Procter a Gamble tvořili inovativní pár a rozhodli se vyrobit nový typ mýdla z rostlinných olejů. Přibližně ve stejné době se v Pensylvánii obejvila ropa. Rychle vytlačila bavlníkový olej, který se dlouho používal pro osvětlení, jako zdroj paliva.

Toxický odpad z průmyslu

Bavlníkový olej byl brán jako „toxický odpad“, dokud si podnikavci Procter & Gamble neuvědomili, že všechen ten nežádoucí bavlníkový olej lze použít k výrobě mýdla. Ale bylo tu ještě jedno plus, které se líbilo jejich obchodnímu cítění: olej mohl být chemicky upraven procesem zvaným „hydrogenace“. Tak se z něj stal pevný tuk na vaření, který připomínal sádlo. Tak se olej dříve klasifikovaný jako „toxický odpad“ stal nedílnou součástí americké stravy, když byla firma Crisco uvedena na trh na počátku 20. století. (1)

Brzy následovaly další rostlinné oleje. Sójové boby byly do Spojených států zavedeny ve 30. letech 20. století a v 50. letech se staly nejoblíbenějším rostlinným olejem v zemi. Krátce poté následovaly řepkový, kukuřičný a světlicový olej. Nízká cena těchto kuchyňských olejů v kombinaci se strategickým marketingem ze strany výrobců oleje z nich udělala hvězdu amerických kuchyní. Přestože jejich použití bylo v historii lidstva bezprecedentní.

Jak se vyrábí průmyslové oleje ze semen?

Obecný proces používaný k výrobě průmyslových olejů ze semen je všechno, jen ne přírodní. Oleje extrahované ze sójových bobů, kukuřice, bavlníkových semen, světlicových semen a řepkových semen musí být rafinovány, běleny a deodorizovány, než se z nich stanou jedlé produkty.

 • Nejprve se sbírají semena z rostlin sóji, kukuřice, bavlny, světlice barvířské a řepky.
 • Dále se semena zahřejí na extrémně vysoké teploty; to způsobí, že nenasycené mastné kyseliny v semenech oxidují a vytvářejí vedlejší produkty, které jsou škodlivé pro zdraví lidí a zvířat.
 • Semena jsou poté zpracována rozpouštědlem na bázi ropy, jako je hexan, aby se maximalizovalo množství oleje z nich extrahovaného.
 • Dále průmysloví výrobci semenného oleje používají chemikálie k deodorizaci olejů, které mají po extrahování velmi nepříjemný zápach. Proces deodorizace produkuje trans-tuky, o kterých je dobře známo, že jsou velmi škodlivé pro lidské zdraví.
 • Nakonec se přidává více chemikálií pro zlepšení barvy.

Celkově průmyslové zpracování oleje ze semen vytváří vysoceenergický, na živiny chudý olej, který obsahuje chemické zbytky, trans-tuky a zoxidované tuky.

Historie: od toxického odpadu k „zdravé pro srdce“

Jak se průmyslové oleje ze semen dostaly z kategori „toxický odpad“ k titulu „zdravé pro srdce“? Jak poprvé zdokumentovala Nina Teicholz ve své knize The Big Fat Surprise (česky Tuk – velké překvapení), příběh zahrnuje skandální kombinaci darů lékařským organizacím, pochybného vědeckého výzkumu a nepodložených marketingových tvrzení.

Koncem 40. let obdržela malá skupina kardiologů, kteří byli členy stále ještě poněkud nové American Heart Association, dar ve výši 1,5 milionu dolarů od společnosti Procter & Gamble. Díky této štědré infuzi peněz od tvůrců Crisco měla nyní AHA dostatek finančních prostředků na to, aby si vybudovala národní profil lékařské organizace věnující se zdraví srdce. Rychle také podpořila průmyslové oleje ze semen, nyní už označované „rostlinné oleje“, jako zdravější alternativu k tradičním živočišným tukům. Přibližně ve stejnou dobu představil ambiciózní fyziolog a výzkumník jménem Ancel Keys svou hypotézu, ve které předložil údaje, které naznačovaly souvislost mezi příjmem nasycených tuků a cholesterolu a srdečními chorobami.

Očernění tradičních živočišných tuků

Vzhledem k tomu, že živočišné tuky jsou bohatým zdrojem nasycených tuků a cholesterolu ve stravě, staly se rychle předmětem jeho posměchu. Keys, citující živočišné tuky jako „nezdravé“, místo toho doporučil konzumaci polynenasycených
mastných kyselin (PUFA), které předběžný výzkum spojoval se snížením cholesterolu a rizika srdečních onemocnění. Keysovy závěry byly v souladu s motivy průmyslu semenných olejů – přimět lidi, aby jedli více olejů ze semen! Brzy se staly běžnými reklamy na
margarín „zdravý pro srdce“ (pevná forma rostlinného oleje) a další oleje ze semen. Zdravé, tradiční tuky byly téměř zapomenuty. Zatímco u Keysovy lipidové hypotézy nyní víme, že je založená na chybném výzkumu, jeho myšlenky přesto pronikly do lékařské komunity. (2)

Brzy mnoho lékařských organizací, včetně National Cholesterol Education Programme a National Institutes of Health, naskočilo do vlaku proti živočišným tukům a zopakovalo radu AHA, že lidé by se měli vyhýbat živočišným tukům a místo toho konzumovat polynenasycené rostlinné oleje. Tento souběh událostí a společných zájmů vedl k rozsáhlému nahrazení přirozených tuků, jako je sádlo a máslo, nenasycenými průmyslovými semennými oleji, což nesmazatelně změnilo podobu amerického (a nakonec i globálního) potravinářství.

Dnes už se pravda ukazuje stále více

Teprve v posledních letech byla vážně zpochybněna platnost zdravotních tvrzení spojených s průmyslovými oleji ze semen. Metaanalýza z roku 2014 nezjistila žádný přínos pro celkové zdraví ze snížení nasycených tuků nebo zvýšení PUFA z rostlinných olejů. (3) Důkazy navíc nepodporují současné dietní pokyny, které nabádají lidi k nahrazení nasycených tuků rostlinnými oleji. (4, 5)

Ve skutečnosti rostoucí počet výzkumů ukazuje, že konzumace průmyslových olejů ze semen má významné nepříznivé účinky na naše zdraví.

Šest důvodů, proč jsou průmyslové oleje ze semen špatné pro vaše zdraví:
 • Spotřeba průmyslových olejů ze semen představuje evoluční nesoulad
 • Konzumace průmyslových olejů ze semen zvyšuje naše poměry omega-6 a omega-3 mastných kyselin, což má významné důsledky pro naše zdraví.
 • Průmyslové oleje ze semen jsou nestabilní a snadno oxidují.
 • Obsahují škodlivé přísady.
 • Pocházejí z geneticky modifikovaných plodin.
 • Při opakovaném zahřívání průmyslových semenných olejů vznikají ještě jedovatější vedlejší produkty.
Evoluční nesoulad

Nesoulad mezi našimi geny a moderním prostředím, je dnes primární hnací silou chronických onemocnění. V několika oblastech je evoluční nesoulad patrnější než ve standardní americké stravě. Vysoké množství rafinovaných sacharidů a kalorií v této stravě působí proti biologii našich předků a způsobuje, že jsme nemocní a tloustneme. Průmyslové oleje ze semen, stejně jako je rafinovaný cukr a nadbytečné kalorie, také představují evoluční nesoulad. Až do roku 1900 lidé nekonzumovali průmyslové oleje ze semen. Od roku 1970 do roku 2000 průměrná spotřeba sójového oleje raketově vzrostla z pouhých čtyř liber na osobu a rok na neuvěřitelných 26 liber na osobu a rok! (6)

Dnes kyselina linolová, primární mastná kyselina v průmyslových olejích ze semen, představuje 8 % našeho celkového příjmu kalorií. U našich předků lovců a sběračů představovala pouze 1 až 3 % celkových kalorií. (7) Vědci předpokládají, že naše těla prostě nejsou navržena tak, aby zvládla tak masivní spotřebu kyseliny linolové. V důsledku toho naše vysoká spotřeba průmyslového oleje ze semen způsobuje úpadek našeho zdraví.

Nevyvážený poměr Omega-6-k-Omega-3

Esenciální mastné kyseliny jsou polynenasycené tuky, které si my lidé neumíme vyrobit sami, a proto je přijímáme ze stravy. Přicházejí ve dvou variantách: omega-6 mastné kyseliny a omega-3 mastné kyseliny. Při konzumaci omega-6 mastných kyselin vzniká kyselina arachidonová a metabolity, které jsou primárně prozánětlivé povahy, včetně prostaglandinu E2 a leukotrienu B4. Omega-3 mastné kyseliny, jako je ALA, EPA a DHA, na druhé straně dávají vznik protizánětlivým derivátům.

Pro podporu optimálního zdraví musí být v těle udržována křehká rovnováha mezi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami. Poměr předků omega-6 k omega-3 je 1:1. Moderní strava však tuto rovnováhu značně překračuje, poměry omega-6 k omega-3 se pohybují v rozmezí 10:1 ku 20:1. (8)

Vysoký příjem omega-6 mastných kyselin v kombinaci s nízkým příjmem omega-3 vede k nerovnováze prozánětlivých a protizánětlivých mediátorů. Tato nerovnováha vytváří stav chronického zánětu, který přispívá k řadě chronických chorobných procesů. Průmyslové oleje ze semen jsou možná nejvýznamnějším přispěvatelem k nevyváženému poměru omega-6 k omega-3 charakteristickému pro moderní stravu. Hrají tak významnou roli u chronických zánětlivých onemocnění.

Průmyslové oleje ze semen jsou vysoce nestabilní

Polynenasycené mastné kyseliny v průmyslových semenných olejích jsou vysoce nestabilní a snadno oxidují při vystavení teplu, světlu a chemickým vstupům. Když jsou průmyslové oleje ze semen vystaveny těmto faktorům, vytvářejí se dvě škodlivé látky – trans tuky a peroxidy lipidů. Trans-tuky jsou dobře známé pro svou roli při rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu.
Ve skutečnosti s každým 2% zvýšením kalorií z trans-tuků se vaše riziko srdečních onemocnění téměř zdvojnásobí! (9)

Lipidové peroxidy jsou na druhé straně toxické vedlejší produkty, které poškozují DNA, proteiny a membránové lipidy v celém těle. Hromadění lipidových peroxidů v těle podporuje stárnutí a rozvoj chronických onemocnění.

Jsou plné aditiv

Protože jsou mastné kyseliny v průmyslových semenných olejích tak nestabilní, přidávají se do nich syntetické antioxidanty ve snaze zabránit oxidaci a žluknutí. Bohužel tyto syntetické antioxidanty mají své vlastní problémy. Syntetické antioxidanty BHA, BHT a TBHQ mají endokrinní, karcinogenní a imunitu narušující účinky. (10, 11, 12, 13) Také bylo zjištěno, že TBHQ zvyšuje reakci IgE (imunoglobulin E) na potravinové alergeny, spouští uvolňování
protilátek, a může tak podporovat rozvoj potravinových alergií. (14)

Průmyslové oleje ze semen pocházejí z geneticky modifikovaných rostlin

Kromě toho, že jsou na živiny chudé a plné nechutných chemikálií a toxických vedlejších produktů, drtivá většina průmyslových olejů ze semen pochází z geneticky modifikovaných rostlin. Ve skutečnosti rostliny používané k výrobě průmyslových olejů ze semen zahrnují
nejvíce geneticky modifikované plodiny – kukuřici, sóju, bavlnu a řepku. Ve Spojených státech je geneticky modifikováno 88 % kukuřice, 93 % sóji, 94 % bavlny a 93 % řepky. (15, 16, 17) Bylo provedeno několik studií o dlouhodobé bezpečnosti konzumace geneticky modifikovaných potravin, což nám dává další důvod, proč se vyhýbat konzumaci těchto olejů.

Často jsou opakovaně zahřívány (a extra toxické)

Jako by průmyslové oleje ze semen již nebyly pro naše zdraví dost špatné, restaurace a domácí kuchaři se často zabývají praxí, která ještě zvyšuje jejich škodlivé účinky – opakovaně zahřívají průmyslové oleje ze semen. Zatímco zvyk znovu a znovu používat
průmyslové oleje ze semen (typicky ve velkých fritézách v případě restaurací) snižuje náklady, výsledkem je olej, který je přeplněný toxickými vedlejšími produkty, jak víme z rozsáhlých zpráv od Niny Teicholz (viz její kniha).

Opakované zahřívání průmyslových olejů ze semen vyčerpává vitamín E, přírodní antioxidant, a zároveň vyvolává tvorbu volných radikálů, které způsobují oxidační stres a poškozují DNA, proteiny a lipidy v celém těle. Tyto škodlivé účinky vysvětlují, proč jsou opakovaně zahřívané průmyslové oleje ze semen spojovány s vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami a poškozením střev a jater. (18, 19, 20)

Jak nás takzvané „zdravé“ oleje ze semen dělají nemocnými

Na rozdíl od toho, co nám mnoho zdravotnických organizací říká již léta, průmyslové oleje ze semen nejsou zdravé potraviny. Jejich konzumace je naopak spojena s nejrůznějšími zdravotními problémy.

Astma

Konzumace průmyslových olejů ze semen může zvýšit riziko astmatu. Vysoký příjem omega-6 mastných kyselin, jako jsou ty přítomné v průmyslových olejích ze semen, v porovnání s omega-3 mastnými kyselinami zvyšuje prozánětlivé mediátory spojené s
astmatem. (21)

Autoimunitní onemocnění

Tyto rostlinné oleje mohou podporovat autoimunitní onemocnění zvýšením poměru omega-6 a omega-3 v těle a zvýšením oxidačního stresu a chronického zánětu. (22)

Kognitivní funkce a duševní zdraví

Jsou zvláště škodlivé pro mozek. Vysoký poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin předurčuje jedince k depresi, úzkosti, poklesu kognitivních funkcí a demenci. (23, 24) Konzumace řepkového oleje je spojena se zhoršenou pamětí a zhoršenou schopností učit se u Alzheimerovy choroby. (25) Transmastné kyseliny, které se do průmyslových olejů ze semen dostávají neúmyslně, v důsledku chemického a tepelného zpracování i záměrně během procesu hydrogenace, jsou spojeny se zvýšeným rizikem demence a agrese. (26, 27)

Diabetes a obezita

Způsobují rostlinné oleje ze semen nadváhu a diabetes? Věda to rozhodně naznačuje. Výzkum na myších ukazuje, že konzumace velkého množství kyseliny linolové, primární mastné kyseliny v tšchto olejích, mění signalizaci neurotransmiterů. To v konečném důsledku zvyšuje spotřebu potravy a nárust tukové hmoty. (28) U myší vyvolává strava s vysokým obsahem sójového oleje obezitu, inzulínovou rezistenci, cukrovku a ztučnění jater. (29, 30) Výzkum na zvířatech také naznačuje, že řepkový olej může způsobit inzulínovou rezistenci. (31)

Studie na lidech také poukazují na účinky těchto olejů na cukrovku a obezitu, zejména u dětí. Strava matek s vysokým obsahem omega-6 ve srovnání s omega-3 je spojena se zvýšeným rizikem obezity, hlavního rizikového faktoru pro diabetes, u dětí. (32) Dětská strava s vysokým poměrem omega-6 ku omega-3 může také vést k inzulínové rezistenci, prediabetu a obezitě v dospělosti. (33, 34)

Srdeční choroby

Na rozdíl od toho, co nám AHA říká posledních 100 let, průmyslové oleje ze semen nejsou dobré pro naše srdce! Ve skutečnosti se zdá, že oxidované mastné kyseliny z průmyslových semenných olejů hrají klíčovou roli ve vývoji kardiovaskulárních onemocnění.

Výzkumník James DiNicolantonio představil teorii nazvanou „teorie oxidované kyseliny linolové u koronárního srdečního onemocnění“, která spojuje konzumaci průmyslových olejů bohatých na kyselinu linolovou s kardiovaskulárním onemocněním. (35) Jeho teorie zní takto:

 • Kyselina linolová je začleněna do krevních lipoproteinů.
 • Nestabilita kyseliny linolové zvyšuje pravděpodobnost oxidace lipoproteinů.
 • Oxidované lipoproteiny nejsou rozpoznány svými příslušnými receptory po celém těle a místo toho aktivují makrofágy, které iniciují tvorbu pěnových buněk, aterosklerózu a kardiovaskulární onemocnění.

Průmyslové oleje ze semen také přispívají ke kardiovaskulárním onemocněním tím, že zvyšují poměr omega-6 k omega-3. Vysoký poměr omega-6 k omega-3 je zavedeným rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění, protože nadbytek omega-6 má prozánětlivé a protrombotické účinky na cévní systém. (36) Konečně další nově vznikající teorie naznačuje, že řepkový a sojový olej mohou přispívat ke kardiovaskulárním onemocněním inhibicí procesů zahrnujících vitamín K2, který je nezbytný pro zdraví srdce. (37)

IBS a IBD

Výzkum naznačuje, že průmyslové oleje ze semen mohou poškodit zdraví střev a přispívat ke stavům, jako je syndrom dráždivého tračníku (IBS) a zánětlivé onemocnění střev (IBD).

V jedné studii u myší krmených stravou s vysokým obsahem
omega-6 mastných kyselin z kukuřičného oleje došlo ke zvýšení prozánětlivých střevních bakterií. Tyto změny podporují rozvoj gastrointestinálních patologií mezi mnoha dalšími chronickými onemocněními. (38)

Studie na lidech také naznačují souvislost mezi rostlinnými oleji ze semen a nemocemi gastrointestinálního traktu. Ženy s IBS vykazují významně zvýšené hladiny kyseliny arachidonové, omega-6 mastné kyseliny hojně obsažené v olejích z průmyslových semen a prozánětlivých metabolitů PUFA (například kyselina linolová) ve srovnání se zdravými ženami. (39)

Kromě toho nerovnováha mezi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami koreluje s IBD. (40) Tato zjištění naznačují, že konzumace vysokých hladin omega-6 mastných kyselin mění střevní mikroflóru a podporuje gastrointestinální záněty, čímž přispívá k rozvoji IBS a IBD. Protože průmyslové oleje ze semen jsou nejhojnějším zdrojem omega-6 mastných kyselin v moderní stravě, je logické, že lidé s IBS a IBD by se měli těmto olejům vyhýbat. Místo nich by měli jíst přírodní tuky z olivového oleje, kokosového oleje, mořské plody, ořechy a semena a zdravé živočišné tuky.

Zánět

Vysoký příjem omega-6 z průmyslových semenných olejů podporuje chronické záněty. Konzumace částečně hydrogenovaných průmyslových olejů ze semen i nehydrogenovaného sójového oleje je spojena se zvýšením C-reaktivního proteinu, TNF-alfa a interleukinu-6. To jsou všechno ukazatele systémového zánětu. (41, 42)

Neplodnost

Přibližně 9 procent mužů a 11 procent žen ve Spojených státech má poruchu plodnosti. (43) Zatímco mnoho faktorů přispívá k prudce rostoucí míře neplodnosti, jednou přehlíženou příčinou může být naše vysoká spotřeba průmyslových olejů ze semen. Neplodní muži vykazují výrazně zvýšený poměr omega-6 k omega-3 mastných kyselin ve srovnání s plodnými muži. (44) Ve studiích na samicích savců způsobuje vysoký příjem omega-6 mastných kyselin špatné reprodukční výsledky. (45)

Makulární degenerace

Tyto oleje mohou být škodlivé pro oči. Vysoký příjem omega-6 mastných kyselin zvyšuje riziko věkem podmíněné makulární degenerace. To je oční onemocnění, které způsobuje progresivní ztrátu zraku a případnou slepotu. (46) Nevyvážená hladina konzumace omega-6 může přispívat k očním problémům tím, že podporuje zánět a vytěsňuje omega-3 mastnou kyselinu DHA, která je pro zrak zásadní.

Artróza

U jedinců s osteoartrózou existuje souvislost mezi omega-6 mastnými kyselinami a přítomností synovitidy, zánětu membrány, která vystýlá kloubní dutiny. Naopak byl nalezen inverzní vztah mezi spotřebou omega-3 mastných kyselin a ztrátou chrupavky v koleni, jak ukazuje MRI. (47) Vzhledem k tomu, že průmyslové oleje ze semen přispívají ke stravě velkým množstvím omega-6 mastných kyselin, může být vyhýbání se těmto olejům prospěšné pro osoby s osteoartrózou nebo s rizikem osteoartritidy.

Jak se vyhnout průmyslovým olejům ze semen

Prvním krokem k vyloučení těchto olejů z vaší stravy je vyčistit spíž a zbavit se všech lahví řepkového, kukuřičného, ​ bavlníkového, sójového, slunečnicového, světlicového nebo arašídového oleje, které máte ve vaší kuchyni. Tyto oleje nejsou „zdravé“ navzdory zavádějícím tvrzením, která se mohou objevit na jejich etiketách. Krok číslo 2 je přestat jíst zpracované potraviny, protože ty jsou významným zdrojem průmyslových olejů ze semen.

Pokuste se také snížit spotřebu jídel z restaurací, která se skoro vždy připravují v opakovaně zahřívaných průmyslových olejích. Konečně, krokem 3 je vyvarovat se konzumace masa krmeného obilím, pokud je to možné. Existují důkazy, které naznačují, že zvířata krmená obilím mohou v mase akumulovat toxické vedlejší produkty průmyslových semenných olejů. Ty tvoří velkou část jejich stravy. Když sníte takové maso, můžete se i vy stát úložištěm peroxidů lipidů a dalších škodlivých vedlejších produktů.

Když přijde na Omega-6, na kvalitě záleží

Zatímco průmyslové oleje ze semen mají vysoký obsah omega-6, existuje také spousta celistvých čerstvých potravin, které přirozeně obsahují omega-6 mastné kyseliny, včetně ořechů, drůbeže a avokáda. Při konzumaci skutečného jídla, které obsahuje hojné omega-3 mastné kyseliny z mořských plodů, nepředstavuje omega-6 z plnohodnotných potravin problém. Tyto plnohodnotné zdroje omega-6 mastných kyselin zahrnují další živiny, které chrání omega-6 před oxidací. Také nejsou vystaveny chemikáliím a průmyslovým úpravám, které činí průmyslové oleje ze semen tak toxickými.

Šest tuků, se kterými byste měli vařit

Nyní, když jste ze své kuchyně vyřadili průmyslové oleje ze semen, jaké tuky byste místo nich měli použít? Podívejte se na typy tuků, které naši předkové používali po tisíce let – olivový olej, kokosový olej a živočišné tuky jsou přirozené, zdravé zdroje mastných kyselin pro výživu našeho těla. Zde je rychlý rozpis typů tuků, které doporučuji:

Extra panenský olivový olej

Olivový olej je součástí lidské stravy doslova tisíce let. Je bohatý na antioxidační vitamín E a polyfenoly se širokou škálou zdraví prospěšných vlastností, včetně kardioprotektivních a antidiabetických vlastností. Jedna polévková lžíce olivového oleje obsahuje 1,9 gramů nasycených mastných kyselin (SFA), 9,8 gramů mononenasycených mastných kyselin (MUFA) a 1,4 gramů PUFA.

Kokosový olej

Kokosový olej je superpotravina s mnoha zdraví prospěšnými vlastnostmi. Obsahuje triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, jako je kyselina laurová, mastná kyselina, kterou tělo snadno využívá pro energii a má protiplísňové, antibakteriální a antivirové vlastnosti. Kokosový olej obsahuje 90 procent nasycených tuků, díky čemuž je velmi tepelně stabilní.

Máslo a ghí

Pokud tolerujete mléčné výrobky, máslo a ghí mohou být skvělými doplňky vaší stravy. Máslo a ghí ze zvířat krmených trávou obsahují konjugovanou kyselinu linolovou, typ mastné kyseliny s protirakovinnými a metabolickými vlastnostmi podporujícími zdraví. Zatímco máslo může obsahovat stopy mléčných bílkovin, ghí je obvykle bezpečnou volbou i pro osoby citlivé na mléčné výrobky, protože při jeho výrobě jsou odstraněny všechny mléčné složky.

Máslo i ghí se skládají převážně z nasycených tuků. Jedna polévková lžíce másla obsahuje 7,2 gramu SFA, 2,9 gramu MUFA a 0,4 gramu PUFA, zatímco jedna polévková lžíce ghí obsahuje 8 gramů SFA, 3,7 gramu MUFA a 0,5 gramu PUFA.

Vepřové sádlo z pastvených zvířat

Může to být překvapením, ale ukázalo se, že sádlo se většinou skládá z mononenasycených tuků, typu tuku v olivovém oleji, který je konvenční lékařskou komunitou po desetiletí propagován jako „zdravý pro srdce“!

Sádlo, tuk získaný z prasat, má vysoký obsah nasycených tuků a je dobrou náhražkou másla v receptech, pokud netolerujete mléčné výrobky. Jedna polévková lžíce sádla obsahuje 5 gramů SFA, 6 gramů MUFA a 1,6 gramu PUFA. Vepřové sádlo také obsahuje 500 až 1000 IU vitaminu D na porci v závislosti na tom, co prasata jedla a zda byla vystavena slunečnímu záření. Máte-li zájem získat pěknou dávku vitamínu D ze sádla, vyberte si sádlo vyrobené z prasat, která měla možnost se toulat venku na slunci.

Lůj z pastvených zvířat

Lůj je tuk získaný z masa jiného než vepřového, jako je hovězí a bizon. Má vysoký kouřový bod, díky kterému se skvěle hodí pro vaření při vysokých teplotách. Ve skutečnosti většina restaurací používala lůj ve svých fritézách až do 70. let 20. století, kdy si průmysl semenných olejů uzurpoval pozici tradičních tuků v naší stravě. Lůj obsahuje 6,4 gramu SFA, 5,3 gramu MUFA a 0,5 gramu PUFA v jedné polévkové lžíci.

Kachní tuk

Kachní tuk je vynikající tradiční kuchyňský olej, který má také velkou všestrannost. Má vysoký kouřový bod, takže je skvělý pro vaření při vysokých teplotách. Má jemnou chuť a podobný profil mastných kyselin jako olivový olej. Jedna polévková lžíce kachního tuku obsahuje 4 gramy SFA, 6 gramů MUFA a 1,6 gramu PUFA. Zkuste k opékání brambor použít kachní tuk – když už to jednou vyzkoušíte, už nikdy nebudete chtít použít nic jiného!

Shrnutí

Nakonec nezapomeňte do svého jídelníčku začlenit dostatek zdravých tuků z plnohodnotných potravin. Namočené a naklíčené ořechy, avokádo, kokos, tučné ryby ulovené ve volné přírodě, maso z pastvených zvířat a divoká zvěřina jsou vynikajícími zdroji zdravých tuků a lze je začlenit do svého jídelníčku bezpočtem způsobů.

Poznámka: Když si pro vaření vybíráte živočišné tuky, pamatujte na výběr zdrojů z pastvy, protože konvenční alternativy mají výrazně vyšší obsah omega-6. Pokud je vaším cílem optimální zdraví, pak
průmyslové oleje ze semen nemají ve vaší stravě místo. Místo toho vařte s tradičními živočišnými tuky, přijímejte omega-6 z plnohodnotných potravinových zdrojů, jako jsou ořechy a drůbež, a vyvažte to omega-3 mastnými kyselinami z mořských plodů, korýšů a rybího tuku.

Výroba hovězího sádla vs výroba řepkového oleje