Jak se (ne)dělá věda

Čerpáno z: https://www.dietdoctor.com/do-low-carb-diets-harm-kidney-function

Pozorovací studie (observational study nebo epidemiology) versus RCT (Randomized Control Trial) je ten hlavní rozdíl, co je třeba chápat.

Uvedeme si to na příkladu následující studie, podle které strava s vysokým obsahem bílkovin je nebezpečná pro ledviny: https://academic.oup.com/ndt/article/35/1/106/5320337.

Pyramida síly vědeckých důkazů, vrchol pyramidy je nejsilnější typ důkazu

Závěr téhle studie zní: Vyšší příjem bílkovin byl významně spojen s rychlejším poklesem funkce ledvin u pacientů po IM (infarkt myokardu).

Rozbor studie

Tahle observační studie sledovala 2 255 pacientů ve věku 60–80 let s anamnézou infarktu myokardu (srdečního infarktu). Vyplnili standardní dotazník frekvence jídla (často nepřesný a nespolehlivý) a po 41 měsících sledovali GFR (laboratorní měření funkce ledvin).

Observační studie, jako je tato, poskytují slabá data kompromitovaná nekontrolovanými matoucími proměnnými. Například v této studii ti, kteří jedli více než 1,2 gramu na kg tělesné hmotnosti za den (g/kg/d) bílkovin, měli průměrně 2 250 kalorií za den. Ti, kteří jedli méně než 0,8 g/kg/den, měli v průměru 1 346 kalorií denně. To je rozdíl téměř 1000 kalorií za den!

Ale je toho víc. Spotřebitelé s vyšším obsahem bílkovin také snědli 268 gramů sacharidů denně ve srovnání se 173 gramy denně u konzumentů s nižším obsahem bílkovin. Konečně, skupina s vysokým obsahem bílkovin také jedla o 1 300 mg více sodíku než skupina s nižším obsahem bílkovin. Zatímco při dietě s nízkým obsahem sacharidů nemusí být sodík až tak důležitý, při dietě s vyšším obsahem sacharidů příjem sodíku pravděpodobně koreluje se špatnými zdravotními výsledky.

Je zajímavé, že autoři dospěli k závěru, že skupina s vyšším obsahem bílkovin měla rychlejší pokles funkce ledvin. Ale tady je ta nejlepší část. Můžeme také dojít k závěru, že u skupiny, která jedla více sacharidů nebo sodíku, došlo k rychlejšímu poklesu funkce ledvin. Náhodou byli všichni stejná skupina.

Jaký byl skutečný viník? Protein? Sacharidy? Sodík? Vyšší krevní tlak? Víc diabetiků ve skupině? Větší spotřeba alkoholu? Nebo to mohlo být něco úplně jiného, ​​co se ani neměřilo? Tato studie nám nepomůže s žádnou z těchto otázek. Jakýkoli pokus s jistotou říci, že na vině byl protein, je nešťastným zkreslením studie.

Pozorovací studie versus RCT

Pozorovací studie jsou většinou na základě dotazníku (v tomto případě 203 položek). Lidé vzpomínají co jedli v poslední době a musí si co nejpřesněji vzpomenout na množství a jak často jakou potravinu jí. Většina lidí má problém si vzpomenout, co měli na oběd dva dny zpátky. To jsou data z jakých takové studie vychází.

Další věcí jasnou z příkladu je, že z takové studie nejde odvodit příčinná souvislost. Toto je pravidlo ve vědě. Jakmile je ve hře více proměnných (množství bílkovin, množství sacharidů, množství sodíku, vyšší tlak, víc diabetiků, větší spotřeba alkoholu), nelze určit která proměnná nebo kombinace proměnných způsobuje daný efekt (zhoršení ledvin). Toto je neměnné pravidlo ve vědě a právě proto je pozorovací studie níž v pyramidě důkazní síly oproti RCT.

Randomized control trial je studie kontrolující ostatní proměnné, kde rozdíl mezi skupinami je ideálně jedna sledovaná proměnná. Účastníci jsou do skupin rozděleni náhodně. Od začátku do konce studie jsou data měřena a ne na základě odhadů a chabé paměti při vyplňování dotazníku.

Z RCT se dá odvodit příčinná souvislost a ne jen souvislost.

Proto u čtení o studiích dávejte pozor na formulaci, když někdo říká souvisí s, je to zásadní rozdíl oproti způsobuje. Uvedená studie není zrovna silný důkaz ve prospěch teorie vyšší konzumace bílkovin poškozuje ledviny.

Sponzoring studie

Další věcí, na co je dobré se podívat je sponsoring studie. Autoři jsou povinni uvést možné střety zájmů. Tohle nicméně nemusí, pokud se jedná o náboženství. Tady je zajímavé, že Adventisté sedmého dne mají úzké vazby na výrobu snídaňových cereálií, Nestlé a mnoho dalšího. Pro detailnější informace doporučuji tento rozhovor s Belindou Fettke, která spoustu takových vazeb odhalila. Najdete studie tvrdící, že lidé jsou tlustí protože neznají míru a málo se hýbou a cukr je vlastně v pohodě a nenávykový. Tyto studie jsou typicky financované CocaColou nebo Kellog’s nebo nějakou podobnou společností.

Hazard ratio

Hazard ratio je pojem ze statistiky, pochopit ho důkladně a přesně není úplně jednoduché. Zjednodušeně se natento poměr dá dívat jako na rozdíl četnosti výskytu nějakého efektu v jedné versus druhé skupině. Ve vědě obecně se cokoliv s tímto poměrem menším než dva bere jako slabý rozdíl. Nicméně narazíte na hojně citované studie ve prospěch veganské stravy s tímto poměrem třeba 1,7 nebo 1,6. Poměr rizik 2 znamená, že ve skupině s intervencí je v libovolném okamžiku zaznamenán dvojnásobný počet událostí oproti kontrolní skupině bez intervence.

Směr u příčinné souvislosti

U příčinné souvislosti jde ještě o to jakým směrem vede. Když uvidím lidi s deštníky zrovna když prší, můžu si říct: nošení deštníků způsobuje déšť. Pravda je, že naopak déšť způsobuje nošení deštníků. V jiných situacích ale není jasné co je příčina a co následek.

Peer reviewed

Tohle jednoduše znamená, že další odborníci se na studii podívají a najdou případné nedostatky. Tohle je základní mechanismus zabraňující, aby si každý mohl vydávat co chce a říkat tomu kvalitní věda. Většinou studie vyjde v rámci nějakého magazínu. Takový magazín má typicky pravidlo, že všechno zveřejněné je peer reviewed. Pokud toto pravidlo nemá, nemá ani moc smysl trávit čas čtením takové studie.