Děti prospívají s ketogenním stravováním

https://www.mostly-fat.com/ketotic-blog/2014/01/babies-thrive-under-ketogenic-metabolism/


Někteří lidé, dokonce i někteří vědci, kteří studují ketogenní metabolismus, říkají, že ketogeneze je nějak abnormální nebo výjimečná; je to podle nich přizpůsobení pouze pro případ nouze. S tím nesouhlasím. Jedním z důvodů, proč si myslíme, že ketogenní metabolismus je normální a žádoucí, je to, že lidští novorozenci jsou v ketóze. Navzdory mírnému obsahu cukru v lidském mateřském mléce je kojení obzvláště ketogenní. Toto období vývoje je klíčové a během něj dochází k rozsáhlému růstu mozku. Přestože složení mateřského mléka může být ovlivněno stravou [1], lze důvodně předpokládat, že mateřské mléko bylo vždy ketogenní, a nejde o vliv modernizace. Když je mozek v období největšího růstu a když je zdroj potravy pravděpodobně blízko tomu, jak se pro toto období vyvinul, používá tělo ketony, které tento růst podporují. Pokud nic jiného, ​ naznačuje to, že učení je dobře podporováno ketogenním metabolismem. To je také v souladu se schopností ketogenních diet léčit řadu zdánlivě nesouvisejících mozkových poruch a mozkových traumat.

Stručně

Novorozenci jsou v ketóze, to je jejich normální stav. Kojení je obzvláště ketogenní (ve srovnání s umělou výživou). Delší kojení (do určité míry) je spojeno s lepšími zdravotními výsledky. To naznačuje, že příklon ke ketogenní stravě je zdravější než k vysokosacharidové stravě. Lidské děti jsou krátce po narození v ketóze a zůstávají v ní i při kojení [2]. Používají ketony a tuky pro energii a pro růst mozku. Při bližším výzkumu se ukázalo, že v prvních několika hodinách po narození nejsou děti okamžitě v ketóze. Došlo ke krátkému zpoždění [3]. Během tohoto krátkého období, než začne ketogeneze, se laktát (nesouvisí s laktací) stává důležitým palivem pro podporu mozku [4]. Někteří vědci spekulují, že toto zpoždění v ketogenezi by mohlo být způsobeno omezeným přísunem karnitinu, který je dodáván mlékem, ale také poznamenávají, že glykogenolýza a glukoneogeneze (proces, při kterém se glukóza vyrábí z bílkovin) nejsou aktivní okamžitě [5]. Může to být jednoduše tak, že ketogeneze potřebuje čas, než začne. Jinými slovy, může to být jen klasická keto-adaptace. Všimněte si však, že je nepravděpodobné, že by matky těchto dětí byly na ketogenní stravě. Stává se, že pokud je matka v ketóze (jak bylo studováno při přerušovaném hladovění), ketolátky projdou placentou a budou využity plodem [5], [6]. Současně je v játrech plodu indukována glukoneogeneze, pravděpodobně v důsledku poměru inzulinu ke glukagonu [7], [8]. Proto je možné, že plod ketogenní matky je samostatně ketogenní již při narození.

Kojení je pravděpodobně zdravé

Je hlášeno mnoho pozitivních souvislostí mezi výlučným kojením po dobu alespoň 3-6 měsíců a pozdějším zdravím dítěte. Například inteligence byla pozitivně korelována s délkou kojení. Data jsou rozporuplná a náchylná ke zmatkům [9], i když jsem našla několik studií, které se těmito zmatky zabývaly, a přesto prokázaly účinek [10], [11], [12]. Byly také nalezeny korelace mezi kojením a ochranou před rozvojem onemocnění, jako je astma a alergie [13], diabetes 1. a 2. typu [14] a epilepsie [15]. Pozorovací korelace jsou dobrým zdrojem hypotéz, ale nemohou prokázat příčinost. Bohužel se tyto hypotézy těžko testují. Předpokládáme, že kojení je zdravé hlavně proto, že jsme se ke kojení jednoznačně vyvinuli.

Kojení je ketogenní

Medicínské zaměření ve 20. století bylo silně ovlivněno objevem mikroživin, a proto jsme hledali tajemství zdraví mateřského mléka zkoumáním toho, jaké živiny obsahuje. Nicméně jeden významný rozdíl mezi kojícími dětmi a těmi, kteří pijí umělou výživu, je ten, že jsou v hlubší ketóze [16]. Není známo proč. Může to být vlastnost mléka nebo něco jiného ohledně kojení. V každém případě, bez ohledu na mechanismus, faktem je, že kojení je více ketogenní. Je možné, že důvodem, proč je delší kojení obecně spojeno s lepším zdravím, je to, že představuje delší dobu v ketóze.

Souhrn
  • Období, ve kterém lidský mozek nejvíce roste a kdy je nejméně pravděpodobné, že se jídlo bude lišit od evolučních podmínek, je ketogenní období. To naznačuje, že ketogenní metabolismus je vynikající pro učení a vývoj.
  • Kojení u lidí je zvláště ketogenní. Předpokládáme, že pozitivní souvislosti mezi zdravím a delším kojením mohou být způsobeny prodloužením období ketózy v kojeneckém věku.
  • Související hypotéza, kterou nabízíme, je, že prodloužení období ketózy po kojení příklonem ke ketogenním potravinám, jako je domácí vývar a tučné maso, spíše než obiloviny, ovoce a škrobová zelenina, by dále podpořilo vývoj mozku a snížilo riziko vzniku chorob. Domácí vývar, protože je bohatý na tuk, na rozdíl od kupovaných, které téměř žádný nemají.