Ketogenní strava pro závažná duševní onemocnění

Zde je studie zkoumající účinky ketogenní stravy na duševní zdraví. Dva z autorů studie (Eric Westman, Georgia Ede) znám z různých přednášek na youtube a rozhovorů.

Eric Westman je doktor, který už mnoho let pomáhá lidem k lepšímu zdraví. Má svoji kliniku a jeho klienti jsou typicky lidé ze sociálně slabších skupin. Ti často nemají možnost si dovolit bio maso z pastvených zvířat. Stejně jim i konvenční levné maso a nejezení sacharidů přináší často úplné uzdravení z těžkých zdravotních problémů.

Georgia Ede je psychiatrička z Harvardu. Prvně sama na sobě a pak následně na svých pacientech zjistila, jak silně strava ovlivňuje nejen fyzické zdraví, ale i psychické. Má svůj blog. Některé články z něj si zde můžete přečíst v české verzi.

Překlad shrnutí studie

Silné důkazy podporující terapeutický přínos ketogenní diety u epilepsie a jiných neurologických stavů naznačují, že stejný metabolický přístup může být přínosem také pro psychiatrické stavy.

Tato klinická retrospektivní analýza zkoumala 31 dospělých s těžkým přetrvávajícím duševním onemocněním (závažná depresivní porucha, bipolární porucha a schizoafektivní porucha). Jejich symptomy vzdorovaly intenzivní psychiatrické péči. Po přijetí do psychiatrické léčebny všichni nastoupili na ketogenní dietu. Maximálně 20 gramů sacharidů denně. Doba na ketogenní stravě se pohybovala od 6 do 248 dnů.

Tři pacienti nebyli schopni dodržovat dietu po dobu delší než 14 dní a byli vyloučeni z konečné analýzy. Mezi zahrnutými účastníky se průměry a standardní odchylky (SD) zlepšily pro skóre Hamiltonovy škály pro hodnocení deprese z 25,4 (6,3) na 7,7 (4,2), P < 0,001 a Montgomery-Åsbergova stupnice pro hodnocení deprese z 29,6 (7,8) na 10,1 (6,5 ), P < 0,001.

Mezi 10 pacienty se schizoafektivním onemocněním se průměr (SD) skóre PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) zlepšil z 91,4 (15,3) na 49,3 (6,9), P < 0,001. Významná zlepšení byla také pozorována u ukazatelů metabolického zdraví včetně hmotnosti, krevního tlaku, glukózy v krvi a triglyceridů.

Jak se účastníkům změnilo užívání psychotropních léků. 64% jich skončilo s méně léky.
Změna ve škále CGI-S v průběhu času. Závažnost onemocnění byla hodnocena u 27 z 28 pacientů pomocí CGI-S. CGI-S je hodnocena na stupnici od 1 do 7, přičemž 1 znamená normální a 7 znamená extrémní onemocnění. Po intervenci ketogenní stravou se CGI-S zlepšilo u všech 27 pacientů, přičemž 12 z 27 (44 %) dosáhlo stupně 1 (úplné uzdravení).

Ketogenní strava pacientům s duševním onemocněním vzdorujícím léčbě pomohla. Bylo to proveditelné, dobře tolerované a spojené s významným a podstatným zlepšením symptomů deprese a psychózy a mnoha ukazatelů metabolického a duševního zdraví.

Publikováno
V rubrikách nemoci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *